+421 949 010 249KONTAKT
0ks

Nemáte žiadne položky vo vašom nákupnom košíku.

Product was successfully added to your shopping cart.

Ako postupovať pri reklamácii

Pri uplatňovaní reklamácie platia Všeobecné obchodné podmienky

Kupujúci je povinný si prezrieť tovar ihneď po jeho prevzatí. V prípade zistenia mechanického poškodenia obalu alebo výrobku, je povinný vyhotoviť protokol o poškodení v prítomnosti dopravcu. Za poškodenie počas dopravy zodpovedá dopravca, všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného protokolu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti poskytnutá zľava alebo dodaný nový tovar.

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, koré nie sú viditeľné pri preberaní tovaru, musí kupujúci uplatniť najneskôr do 24 hodín od doručenia tovaru. Neskoršie reklamácie týkajúce sa mechanicého poškodenia nie je možné uznať. Pred použitím výrobku je kupujúci povinný si prečítať návod na používanie a záručné podmienky.

Kupujúci je taktiež povinný pri prevzatí výrobku skontrolovať kompletnosť balenia. Pri osobnom odbere si skontroluje kupujúci balenie na mieste, neskoršie reklamácie nebudú uznané. Pri doručení kuriérom, spíše v prípade nekompletnosti balenia reklamačný protokol.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie výrobku alebo jeho častí, spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku preto nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

Ak nie je tovar pri preberaní v zhode s kúpnou zmluvou, kupujúci má právo na bezplatnú a čo najrýchlejšiu nápravu, čiže predávajuci musí vymeniť tovar alebo zabezpečiť jeho opravu. Ak to nie je možné, kupujúci môže požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo odstúpiť od zmluvy. Vyššie spomenuté sa nevzťahuje na situácie, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo tento rozpor sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v pribehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

  • bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
  • primeraným znížením kúpnej ceny
  • náhradným dodaním tovaru
  • odstúpením od zmluvy

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, kde bol produkt zakúpený. V prípade, že existuje autorizované servisné stredisko, ktoré je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo na opravu v rámci záruky v tomto servisnom stredisku. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.


Reklamácie Alcatel, Honor, Huawei, Lenovo, Lenovo Moto, Nokia, Samsung, Sony

Reklamácie vyššie uvedených značiek vybavuje spoločnosť ESC sk s.r.o.

Odosielanie záručnej reklamácie do servisného strediska je možné na náklady príjemcu cez kuriérsku spoločnosť UPS.

Prepravu je možné objednať:

  • priamo v UPS na telefónnom čísle + 421 (Vaša lokálna predvoľba) 16877 kde uvediete adresu vyzdvihnutia zásielky a adresu príjemcu. Je potrebné uviesť, že zásielku odosielate na náklady príjemcu.
  • na stránke ESC sk s.r.o http://esc.sk/sk/objednat-prepravu

Spolu so zariadením je potrebné zaslať doklad o kúpe (záručný list alebo doklad o kúpe na ktorom je aj tlačené IMEI), sprievodný list s Vašou celou adresou, telefónnym číslom, na ktorom Vás zastihne kuriér a popisom závady.

Iný spôsob odoslania reklamácie do servisu ESC sk s.r.o. nie je možný a môžu vzniknúť ďalšie zbytočné náklady, ktoré naša spoločnosť neprepláca.

Adresa servisného strediska
ESC sk s.r.o.
Dvojkrížna 47
821 07 Bratislava

Tel.: 02/210 280 90


Reklamácie LG

Prepravu reklamovaného zariadenia si môžete objednať priamo v servisnom stredisku na mailovej adrese pre značku LG lgsk@britex.cz ( pre Slovensko)  ktoré následne zabezpečí prepravu kuriérskou službou.

Mail musí obsahovať: názov spoločnosti, adresa prevádzky, kontaktné údaje, model reklamovaného zariadenia, IMEI, popis vady.

Pre zistenie stavu zákazky môžete použiť rovnaké mailové adresy:
LG – lgsk@britex.cz

Po oprave, prípadne zamietnutí reklamácie odosiela servisné stredisko reklamáciu späť na odosielateľa. Všetky prepravné náklady spojené so záručnou reklamáciou hradí servisné stredisko/výrobca.

V prípade uznania nároku na odstúpenie od Kúpnej zmluvy bude zariadenie ponechané v servisnom stredisku a Vám sa späť vráti len servisný protokol. V tomto prípade si odstúpenie od KZ uplatníte u svojho dodávateľa.

Scan kompletnej servisnej dokumentácie /t.j. len servisné protokoly/ je nutné poslať na adresu: reklamacie@nikita.sk

Na základe servisného protokolu, kde bude uznaný nárok na odstúpenie Vám bude vystavený dobropis.
Prosím reklamačné protokoly posielať čitateľné a bezodkladne, protokol by nemal byť starší ako 3 mesiace.

Pre zákazníkov servisného strediska sú k dispozícii tieto kontakty:

BRITEX-CZ, s.r.o.
Milady Horákové 125,272 01 Kladno
Huawei:+420 312 664 176,GSM:+420 777 717 010
Honor: +420 312 242 416

www.britex.cz, twitter:@BRITEX-CZ
IČO: 35872110, IČ DPH: SK2021769486


Reklamácie CAT, NextBook, Coolpad, eStar, Kodak Ektra, Nubia, Doro

Odosielanie záručnej reklamácie do tohto servisného strediska je možné na náklady príjemcu objednaním si prepravy na mailovej adrese servisného strediska podpora@vspdata.cz

Do mailu je potrebné uviesť adresu vyzdvihnutia – kontaktné údaje, IMEI mobilného telefónu, popis vady. Reklamáciu je potrebné bezpečnostne zabaliť, pribaliť k nej popis vady a vyplnený záručný list alebo doklad o kúpe s IMEI (bez platného ZL alebo doklade o kúpe nebudú zariadenie prijaté za záručnú opravu).

Iný spôsob odosielania reklamácie nie je možný.

Adresa servisného strediska
VSP Data a.s. – GSM Service
Service Park area
Průmyslová 1181
391 02 Sezimovo Ústí II

Tel.: +420 381 489 801


Reklamácie HTC

Odosielanie záručnej reklamácie do tohto servisného strediska je možné na náklady príjemcu objednaním si prepravy na mailovej adrese logistického centra CTDI: HTCService-CZ@ctdi.com (ktoré zabezpečuje logistiku pre servisné stredisko)

Do mailu je potrebné uviesť adresu vyzdvihnutia – kontaktné údaje, IMEI mobilného telefónu, popis vady. Reklamáciu je potrebné bezpečnostne zabaliť, pribaliť k nej popis vady a vyplnený záručný list alebo doklad o kúpe s IMEI.

Iný spôsob odosielania reklamácie nie je možný.

Adresa logistického centra CTDI
Pod Dolní drahou 105,
417 42 Krupka
Česká Republika


Reklamácie Maxcom

Odosielanie záručnej reklamácie do servisného strediska je možné na náklady príjemcu cez kuriérsku spoločnosť.

Prepravu je možné objednať: www.maxcom-shop.eu

Reklamáciu je potrebné bezpečne zabaliť, priložiť reklamačný protokol a záručný list (riadne vyplnený, inak nie je platný) alebo doklad o kúpe na ktorom je aj tlačené IMEI.
Iný spôsob odoslania reklamácie nie je možný a môžu vzniknúť ďalšie zbytočné náklady, ktoré naša spoločnosť neprepláca.

Servisné stredisko

iQmobil, s.r.o.
Dom mobilov
Wolkrova 2
851 01 Bratislava
Slovenska republika

SK phone: +421 907 07 22 11
CZ phone: +420 602 86 52 12
email: servis@maxcom-shop.eu
order transport: www.maxcom-shop.eu


Reklamácie ZTE

Prepravu reklamovaného zariadenia pre značku ZTE si môžete objednať priamo v servisnom stredisku na mailovej adrese: huaweisk@britex.cz

Mail musí obsahovať: názov spoločnosti, adresa prevádzky, kontaktné údaje, model reklamovaného zariadenia, IMEI, popis vady.

Po oprave, prípadne zamietnutí reklamácie odosiela servisné stredisko reklamáciu späť na odosielateľa. Všetky prepravné náklady spojené so záručnou reklamáciou hradí servisné stredisko/výrobca.

V prípade uznania nároku na odstúpenie od Kúpnej zmluvy bude zariadenie ponechané v servisnom stredisku a Vám sa späť vráti len servisný protokol. V tomto prípade si odstúpenie od KZ uplatníte u svojho dodávateľa.

Scan kompletnej servisnej dokumentácie /t.j. len servisné protokoly/ je nutné poslať na adresu: reklamacie@nikita.sk

Na základe servisného protokolu, kde bude uznaný nárok na odstúpenie Vám bude vystavený dobropis.
Prosím reklamačné protokoly posielať čitateľné a bezodkladne, protokol by nemal byť starší ako 3 mesiace.

Pre zákazníkov servisného strediska sú k dispozícii tieto kontakty:

BRITEX-CZ, s.r.o.
Milady Horákové 125,272 01 Kladno
Huawei:+420 312 664 176,GSM:+420 777 717 010
Honor: +420 312 242 416

www.britex.cz, twitter:@BRITEX-CZ
IČO: 35872110, IČ DPH: SK2021769486


Chcem poslať tovar na reklamáciu do NIKITA.sk (Všetky produkty zakúpené u nás)

Reklamovaný tovar pošlite na našu adresu Mystical, a.s., Vajnorská 140, 831 04  Bratislava. Tovar zasielate na vlastné náklady.

Spolu so zariadením je potrebné zaslať doklad o kúpe (záručný list alebo doklad o kúpe na ktorom je aj tlačené IMEI), sprievodný list s Vašou celou adresou, telefónnym číslom, na ktorom Vás zastihne kuriér a popisom závady.


Neviete si rady s reklamáciou?

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky na +421 948 533 488 (pracovné dni 9:00 - 17:00) alebo emailom na reklamacie@nikita.sk.